مطالعات رفتار مصرف کننده

درک رفتار مصرف کننده برای بنگاههای اقتصادی کوچک و بزرگ در مواجهه با رقابت شدید در محیط جهانی امروز بسیار مهم است. با تجزیه و تحلیل و درک رفتار مصرف کننده، یک بازاریاب می تواند یک برنامه بازاریابی قدرتمند برای به روز رسانی دائم خدمات و محصولات به منظور تحقق خواسته های همیشه در حال رشد مصرف کنندگان ایجاد کند.
با وجود پیشرفت فنی فوق العاده ، دسترسی آسان اطلاعات از طریق اینترنت درباره مصرف کنندگان و تماس مستقیم با مشتریان از طریق رسانه های اجتماعی و پلت فرمهای پیامکی تلفن همراه، اغلب کسب و کارها به دنبال کمک از افراد حرفه ای در زمینه تحقیقات بازار برای درک “روانشناسی مصرف کنندگان “و فهم واضحی از داده های جمع اوری شده.

هدف از مطالعات رفتار مصرف کننده

مطالعه کسب و کار مصرف کننده این واقعیت را روشن می سازد که چرا، چگونه و برای چه هدفی یک مشتری از یک محصول یا خدمت خاص استفاده می کند.  به طور خلاصه، کسب و کارها قادر خواهد بود تا محصولات و خدمات خود از دیدگاه مصرف کننده از روشهای ذیل بنگرند :

  • مشتری من چه نیازی دارید؟
    • چگونه می توانم مصرف کنندگانی برای محصول یا خدماتم پیدا کنم؟
    • چرا مشتری من از محصول من استفاده می کند؟

iResearch  چگونه خدمات مطالعات رفتار مصرف کننده را انجام می دهد؟

 

ما در ارائه چشم انداز جامع به شرکتها در مورد رفتار مصرف کننده با اتخاذ ترکیب کاملی از روشهای کیفی و کمی باور داریم.
روش کیفی اولیه به کنکاش در مطالعه عمیق تر موضوع می پردازد در حالی که تجزیه و تحلیل کمی تنها بر اطلاعات جهت کشف و درک بروز و قدرت رفتار دقیق مصرف کننده تمرکز دارد.

برای درک عمیق تر رفتار مصرف کننده، ما در خدمات  iResearch از روشهای سفارشی ((tailor made در طراحی استفاده می کنیم تا همه تقاضاهای موجود در کسب و کار را تحقق ببخشیم. این موارد عبارتند از:
• پنل آنلاین
• مصاحبه حضوری
• تجزیه و تحلیل چشم انداز رفتار فردی یا گروهی تحت شرایط معین
• نظرسنجی بر اساس پرسشنامه سفارشی
• مصاحبه تلفن

ما دقیقا عوامل موثر بر تغییر در رفتار مصرف کننده را تجزیه و تحلیل می کنیم. یک مطالعه عمیق تر و آگاهانه از تغییرات در رفتار مصرف کننده از این رو ضروری است که توسط عوامل مختلف داخلی و خارجی از قبیل موارد زیر تحت تاثیر قرار می گیرد؛
• جمعیت شناسی
• سبک زندگی
• دانش
• درآمد
• سن
• شغل
• شخصیت
• نگرش
• انگیزه  ها
• احساسات و اعتقادات
• فرهنگ
• تجربیات گذشته و حال
مطالعه مفصل و دقیق تاثیر همه عوامل مذکور در رفتار مصرف کننده که توسط خدمات iResearch انجام می گردد به عنوان یک مزیت برای کسب و کار و مراکز صنعتی در  شناسایی نقطه فروش منحصر به فرد و به تبع آن اقدامات اصلاحی برای گرفتن سهم عادلانه از فروش در بازار عمل می کند.